FAQs Complain Problems

सम्पर्क न.

बराहताल गाउँपालिका प्रहरीचाैकी नम्वर
बराहताल गाउँपालिका स्वास्थ्य संयाेजक नम्वर 9848068818
बराहताल गाउँपालिका पशु सेवा शाखा नम्वर  9848114800 / 9868982428
बराहताल गाउँपालिका कृषि सेवा शाखा नम्वर  9848210022
बराहताल गाउँपालिका शिक्षा शाखा नम्वर 9868102239
बराहताल गाउँपालिका महिला शाखा नम्वर  9848041682

बराहताल गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नम्वर 9858067444 / 9851135790

बराहताल गाउँपालिका लेखा अधिकृत नम्वर 9851219414

बराहताल गाउँपालिका JCB Operator  नम्वर  9865894543