FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

७ दिने आसय स्वीकृतीको सुचना ।।।

८०/८१ 04/16/2024 - 16:13

सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धि सुचना ।।।

८०/८१ 04/16/2024 - 16:12

पाईप खरिदका लागी सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान गरिएको सुचना ।।।

८०/८१ 04/10/2024 - 14:15

बोलपत्र स्विकृत को ७ दिने आसयको सुचना ।।।

८०/८१ 03/29/2024 - 11:27

बोलपत्र आह्वान सम्बन्धि सुचना ।।।

८०/८१ 03/28/2024 - 13:51

लिखित परिक्षाको मिति तोकिएको सम्बन्धमा ।।।

८०/८१ 03/22/2024 - 13:47

बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सुचना ।।।

८०/८१ 03/22/2024 - 10:25 PDF icon notice bridge.pdf

बोलपत्र स्विकृतको ७ दिने आसयको सुचना ।

८०/८१ 03/14/2024 - 19:23

बोलपत्र आह्वान सम्बन्धि सुचना ।।।

८०/८१ 03/07/2024 - 13:03 PDF icon notice sq Re (2).pdf

बोलपत्र आह्वान सम्बन्धि सुचना ।।।

८१/८२ 03/07/2024 - 13:02 PDF icon notice sq 9,10.pdf

Pages