FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

सिलबन्दि दरभाउपत्र स्विकृत गर्ने ७ दिने आसयको सुचना ।।।

८०/८१ 06/05/2024 - 16:09

सिलबन्दि दरभाउपत्र स्विकृत गर्ने ७ दिने आसयको सुचना ।।।

८०/८१ 05/15/2024 - 19:49

सिलबन्दि दरभाउपत्र आह्वान गरिएको सम्बन्धमा ।

८०/८१ 05/12/2024 - 15:41

सिलबन्दि दरभाउपत्र स्विकृत गर्ने ७ दिने आसयको सुचना ।।।

८०/८१ 05/06/2024 - 09:32

७ दिने आसय स्वीकृतीको सुचना ।।।

८०/८१ 04/16/2024 - 16:13

सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धि सुचना ।।।

८०/८१ 04/16/2024 - 16:12

पाईप खरिदका लागी सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान गरिएको सुचना ।।।

८०/८१ 04/10/2024 - 14:15

बोलपत्र स्विकृत को ७ दिने आसयको सुचना ।।।

८०/८१ 03/29/2024 - 11:27

बोलपत्र आह्वान सम्बन्धि सुचना ।।।

८०/८१ 03/28/2024 - 13:51

लिखित परिक्षाको मिति तोकिएको सम्बन्धमा ।।।

८०/८१ 03/22/2024 - 13:47

Pages