FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

७ दिने आसयको सुचना

७९/८० 06/23/2023 - 10:40 PDF icon Barahatal Gapa (rakesh paudel)_7 Ashar 2080 Nep.pdf

७ दिने आसयको सुचना

७९/८० 05/26/2023 - 14:32 PDF icon Barahatal Gapa (rakesh paudel)_10 Jetha 2080 Nep (1).pdf

पुन बोलपत्र आह्वान गरिएको सम्बन्धि सुचना ।

७९/८० 05/26/2023 - 14:31 PDF icon 5x16cc barahatal Notice Design.pdf

बोलपत्र रद्ध गरिएको सुचना

७९/८० 05/24/2023 - 16:59

बोलपत्र आसयको सुचना

७९/८० 05/23/2023 - 10:46 PDF icon Barahatal Gapa (rakesh paudel)_8 jetha 2080 Nep.pdf

आर्थिक प्रस्ताब खोल्ने सम्बन्धि सुचना

७९/८० 05/12/2023 - 21:41 PDF icon Barahatal Gapa (Rakesh Paudel)_19 Poush 2078_Nepali-1.pdf

कोटेश्वन आह्वान सम्बन्धमा ।

७९/८० 05/07/2023 - 11:41 PDF icon Barahatal Rural Municipality Rakesh Paudel 23 Baishak 2080 eng.pdf

बोलपत्र आह्वानको सुचना

७९/८० 03/02/2023 - 10:25 PDF icon notice sq - Re.pdf

७ दिने आसयको सुचना

७९/८० 03/02/2023 - 10:24 PDF icon Barahatal Gaupalika-(chintamani kandel)_17 fagun 2079-Nepali.pdf

बोलपत्र आह्वान सम्बन्धमा ।

७९/८० 02/26/2023 - 17:15

Pages