FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
क्षमता बिकास योजना ८०/८१ 07/01/2024 - 10:55 PDF icon क्षमता विकास योजना -बराहताल गा.पा.सुर्खेत ०८१ अन्तिम प्रतिबेदन .pdf
टोल बिकास संस्था (गठन तथा परिचालन) कार्यबिधि २०७९ ७९/८० 09/05/2023 - 15:17 PDF icon टोल बिकास संस्था कार्यबिधि २०७९.PDF
बराहताल गाउँपालिका खेलकुद बिकास कार्यबिधि २०७९ ७९/८० 09/05/2023 - 14:43 PDF icon गाउँ खेलकूदविकास कार्यविधि २०७८ नयाँ परिमार्जित सहित.pdf
खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छता सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको ऐन ७९/८० 09/05/2023 - 14:34 PDF icon खानेपानी तथा सरसफाई ऐन २०७९.PDF
बराहताल गाउँपालिका गाउँकार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमावली २०७९ ७९/८० 09/05/2023 - 13:58 PDF icon कार्यसम्पादन नियमावली २०७९.PDF
बराहताल गाउँपालिका स्थानिय पुर्वाधार ब्यबस्थापन ऐन २०७९ ७९/८० 09/05/2023 - 13:40 PDF icon पुर्वाधार ब्यवस्थापन ऐन २०७९.PDF
बराहताल गाउँपालिकाको आर्थिक कार्यविधी कानून, २०७५ ७७/७८ 06/17/2021 - 11:51 PDF icon १ आर्थिक कार्यविधि कानून २०७५.pdf
बराहताल गाउँपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधी (नियमित गर्ने) ऐन, २०७५ ७७/७८ 06/17/2021 - 11:46 PDF icon २ प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन २०७५.pdf
बराहताल गाउँपालिकाको सहकारी ऐन, २०७७ ७७/७८ 06/17/2021 - 11:45 PDF icon ३ बराहताल स्थानीय सहकारी ऐन २०७५.pdf
बराहताल गाउँपालिकाको निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणिकरण ( कार्यविधी ) नियमावली, २०७५ ७७/७८ 06/17/2021 - 11:44 PDF icon ४ बराहताल गा.पा. को निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण (कार्यविधि) नियमावलि २०७५.pdf

Pages