FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आ व २०८०/८१ को रातो किताब

८०/८१ 12/17/2023 - 11:44 PDF icon Red Book 2080 (Barahatal RM)_for Final Correction.pdf

आ.ब. २०८०/८१ को निति बजेट तथा कार्यक्रम

७९/८० 06/28/2023 - 10:51 PDF icon आ.ब २०८०.८१ बजेट तथा कार्यक्रम.PDF

आ ब २०७९/०८० को बार्षिक बजेट पुस्तिका

७८-७९ 01/19/2023 - 11:11 PDF icon आ ब २०७९ ०८० को Red Book.pdf

बराहताल गाउँपालिकाको आ ब २०७९।८० को बजेट बक्तब्य

७८-७९ 08/05/2022 - 15:35 PDF icon गापाको आव २०७९।०८० को निती कार्यक्रम र बजेट (2).pdf

बराहताल गाउँपालिकाको रातो किताव ।

७८-७९ 01/16/2022 - 12:32 PDF icon Barahatal gaupalika (1).pdf

आ.व. 2077/078 को आय व्ययको विवरण

७८-७९ 07/24/2021 - 11:40 PDF icon ४.३.१ आय व्ययको विवरण.PDF

आ.ब. २०७८।०७९ को वजेट बक्तव्य

७७/७८ 07/06/2021 - 17:06 PDF icon गापाको आव २०७८।०७९ को निती कार्यक्रम र बजेट (1) (2) (1).pdf

आ.व. ०७७।०८८ को वजेटको स्रोतहरु

७६/७७ 07/10/2020 - 14:05 PDF icon आ व २०७७।०७८ को स्रोत.pdf

आ.व.२०७६।०७७ को संधिय सरकार वाट हस्ताान्तरित कार्यक्रमहरु

७६/७७ 09/24/2019 - 13:19 PDF icon SuTRA __ कार्यक्रम _ संघिय सरकार शसर्त अनुदान.pdf

आ.व.२०७६।०७७ को प्रदेश सरकार वाट हस्ताान्तरित कार्यक्रमहरु

७६/७७ 09/24/2019 - 13:15 PDF icon SuTRA __ कार्यक्रम _ प्रदेश सरकारको.pdf

Pages