FAQs Complain Problems

वार्ड न. १

सि.न. नाम थर  पद मोवाईल नम्वर
तुलादेव भारती वडा अध्यक्ष 9848079307
अमृता वली  वडा सदस्य 9868112378
पूर्ण बहादुर सिजाली मगर वडा सदस्य 9868120648
बल बहादुर घर्ति वडा सदस्य 9848089639
चित्रा विश्वकर्मा कार्यपालिका सदस्य 9858067768

 

Population: 
१९१५
Ward Contact Number: 
9848079307