FAQs Complain Problems

वार्ड न. २

नाम थर ठेगाना उमेर लिङ्ग निर्वाचित भएको पद सम्पर्क नं. ईमेल
श्री भिमबहादुर साउद वडा नं.२ ३८ पुरुष वडा अध्यक्ष 9844872105  
श्री पशुपति गन्द्रमा वडा नं. २ ५० महिला महिला सदस्य 9848387764  
श्री ज्ञाना वादी वडा नं. २ ५५ महिला दलित महिला सदस्य 9748489371  
श्री टोपबहादुर मन्दिर मगर वडा नं. २ २७ पुरुष सदस्य 9843434804  
श्री  दिपकराज भण्डारी वडा नं. २ ३४ पुरुष सदस्य

9848015725

 
Population: 
2666
Ward Contact Number: 
सम्झना त्यागी वडा सचिब 9844805550