FAQs Complain Problems

नमुना फारमहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
दरखास्त फारमहरु ७७/७८ 03/14/2021 - 12:02 PDF icon दरखास्त फराम.pdf, PDF icon दरखास्त फारम.pdf
उपभोक्ता समितिले वैंक मा खाता खोल्दा आश्यक नमुना माइन्युट ७५/७६ 12/25/2018 - 15:43 PDF icon उपभोक्ता समितिले वैंक मा खाता खोल्दा आश्यक नमुना माइन्युट.pdf
सम्वन्ध विच्छेद सुमना फराम ७५/७६ 10/26/2018 - 17:28 PDF icon सम्वन्ध विच्छेद सुचना फराम.pdf
सम्वन्ध विच्छेद दर्ता प्रमाण पत्र काे नमुना ७५/७६ 10/26/2018 - 17:26 PDF icon सम्वन्ध विच्छेद दर्ता प्रमाणा पत्र.pdf
विवहा काे सुचना फराम ७५/७६ 10/26/2018 - 17:22 PDF icon विवहाको सुचना फराम.pdf
विवहा दर्ता प्रमाण पत्रकाे ढाँचा ७५/७६ 10/26/2018 - 17:11 PDF icon विवहा दर्ता प्रमाण पत्र.pdf
बसार्इ सरार्इ काे लागत फराम ७५/७६ 10/26/2018 - 17:07 PDF icon बसार्इ सरार्इको लागत फराम.pdf
बसार्इ सरार्इ प्रमाण पत्रकाे नमुना फराम ७५/७६ 10/26/2018 - 17:05 PDF icon वसार्इसरार्इ प्रमाण पत्र.pdf
मृत्यू काे सुचना फरामकाे नमुना ७५/७६ 10/26/2018 - 17:01 PDF icon मृत्यु को सुचना पःराम.pdf
मृत्यू दर्ता प्रमाण पत्र काे नमुना ७५/७६ 10/26/2018 - 16:59 PDF icon मृत्यू दर्ता प्रमाणा पत्र.pdf

Pages