FAQs Complain Problems

नमुना फारमहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
विदाको निवेदन ७८-७९ 09/21/2021 - 11:39 PDF icon विदाको निवेदन.PDF
माग फारम को नमुना । ७८-७९ 09/05/2021 - 13:42 PDF icon माग फारम.PDF
व्यवसाय दर्ता नविकरण फारम ७८-७९ 07/25/2021 - 15:17 PDF icon व्यवसाय दर्ता नविकरण फारम.pdf
कोभिड १९ दावी फारम ७७/७८ 06/30/2021 - 14:38 PDF icon new covid insurance claim form.pdf
भ्रमण आदेश ७७/७८ 05/16/2021 - 16:13 PDF icon भ्रमण आद‍ेश.PDF
भपाईको नमुना फराम ७७/७८ 05/03/2021 - 15:54 PDF icon भपाई.PDF
दरखास्त फारमहरु ७७/७८ 03/14/2021 - 12:02 PDF icon दरखास्त फराम.pdf, PDF icon दरखास्त फारम.pdf
उपभोक्ता समितिले वैंक मा खाता खोल्दा आश्यक नमुना माइन्युट ७५/७६ 12/25/2018 - 15:43 PDF icon उपभोक्ता समितिले वैंक मा खाता खोल्दा आश्यक नमुना माइन्युट.pdf
सम्वन्ध विच्छेद सुमना फराम ७५/७६ 10/26/2018 - 17:28 PDF icon सम्वन्ध विच्छेद सुचना फराम.pdf
सम्वन्ध विच्छेद दर्ता प्रमाण पत्र काे नमुना ७५/७६ 10/26/2018 - 17:26 PDF icon सम्वन्ध विच्छेद दर्ता प्रमाणा पत्र.pdf

Pages