FAQs Complain Problems

नमुना फारमहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
भ्रमण आदेश ७७/७८ 05/16/2021 - 16:13 PDF icon भ्रमण आद‍ेश.PDF
भपाईको नमुना फराम ७७/७८ 05/03/2021 - 15:54 PDF icon भपाई.PDF
दरखास्त फारमहरु ७७/७८ 03/14/2021 - 12:02 PDF icon दरखास्त फराम.pdf, PDF icon दरखास्त फारम.pdf
उपभोक्ता समितिले वैंक मा खाता खोल्दा आश्यक नमुना माइन्युट ७५/७६ 12/25/2018 - 15:43 PDF icon उपभोक्ता समितिले वैंक मा खाता खोल्दा आश्यक नमुना माइन्युट.pdf
सम्वन्ध विच्छेद सुमना फराम ७५/७६ 10/26/2018 - 17:28 PDF icon सम्वन्ध विच्छेद सुचना फराम.pdf
सम्वन्ध विच्छेद दर्ता प्रमाण पत्र काे नमुना ७५/७६ 10/26/2018 - 17:26 PDF icon सम्वन्ध विच्छेद दर्ता प्रमाणा पत्र.pdf
विवहा काे सुचना फराम ७५/७६ 10/26/2018 - 17:22 PDF icon विवहाको सुचना फराम.pdf
विवहा दर्ता प्रमाण पत्रकाे ढाँचा ७५/७६ 10/26/2018 - 17:11 PDF icon विवहा दर्ता प्रमाण पत्र.pdf
बसार्इ सरार्इ काे लागत फराम ७५/७६ 10/26/2018 - 17:07 PDF icon बसार्इ सरार्इको लागत फराम.pdf
बसार्इ सरार्इ प्रमाण पत्रकाे नमुना फराम ७५/७६ 10/26/2018 - 17:05 PDF icon वसार्इसरार्इ प्रमाण पत्र.pdf

Pages