FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
बराहताल गाउपालिकाको सहकारी ऐन २०७५ ७५/७६ 11/15/2018 - 13:46 PDF icon बराहताल स्थानीय तह सहकारी ऐन 2075 Final.pdf
बराहताल गा.पा. मा करार मा प्राविधिक तथा श्रेणी विहिन कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने कार्या विधि २०७५ ७५/७६ 10/29/2018 - 13:27 PDF icon करार कार्यविधि.pdf
उपभोक्ता समिति गठन कार्य विधि । ७५/७६ 10/29/2018 - 13:07 PDF icon उ.स. गठन कार्यविधि.pdf
सरकारी निकाय द्वारा सामाजिक संजाल प्रयोग गर्ने कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 08/19/2018 - 11:57 PDF icon सरकारी निकाय द्वारा सामाजिक संजाल प्रयोग गर्ने कार्यविधि २०७५.pdf
बराहताल गाउँपालिकाका विनियोजित ऐन २०७५ ७५/७६ 08/19/2018 - 11:46 PDF icon बराहताल गाउँपालिकाका विनियोजित ऐन २०७५.pdf
स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धि कार्यविधि ,२०७५ ७५/७६ 08/19/2018 - 11:41 PDF icon स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धि कार्यविधि ,२०७५.pdf
बराहताल गाउँपालिकाको प्रशासकीय कार्य बिधि (नियमित गर्ने ) ऐन ,२०७५ ७५/७६ 08/19/2018 - 11:31 PDF icon बराहताल गाउँपालिकाको प्रशासकीय कार्य बिधि (नियमित गर्ने ) ऐन ,२०७५.pdf
बराहताल गाउँपालिकाको निर्णय वा आदेश र अधिकार पत्रको प्रमाणिकरण कार्यबिधि नियमावली ,२०७५ ७५/७६ 08/19/2018 - 11:26
बराहताल गाउपालिकाको आर्थिक कार्य बिधि नियमित तथा ब्यबस्थित गर्न बनेको कानुन २०७५ ७५/७६ 08/19/2018 - 11:18 PDF icon बराहताल गाउ पालिका को आर्थिक कार्य बिधि नियमित तथा ब्यबस्थित गर्न बनेको कानुन २०७५.pdf
सार्बजनिक खरिद नियवाली २०६४ ७३/७४ 04/12/2018 - 18:12 PDF icon Kharid Niyamawoli.pdf

Pages