"बराहताल गाउँपालिका स‌वृद्विको अाधार शिक्षा , स्वास्थ्य ,संचार ,कृषि र पर्यटनको पूर्वाधार | "