FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बराहताल गाउँपालिका को आ . ब . २०७५/०७६ को ससर्त कार्यक्रम

७५/७६ 08/07/2018 - 22:07 PDF icon आ . ब . २०७५०७६ को ससर्त कार्यक्रम.pdf

आ . बा २०७५ /०७६ को दोस्रो गाउसभा बाट स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रम

७५/७६ 08/07/2018 - 17:50 PDF icon बजेट - २०७५-०७६ ।। ।.pdf

आ . ब . २०७४/०७५ को राजस्व तथा अनुदान प्राप्तिको अनुमान

७४/७५ 05/24/2018 - 11:12 PDF icon बजेट २०७४।०७५ राजस्व तथा अनुदान प्राप्तिको अनुमान.pdf

आ . ब . २०७४/०७५ को व्यय अनुमान

७४/७५ 05/24/2018 - 11:06 PDF icon बजेट २०७४।०७५ व्यय अनुमान.pdf

आ. ब . २०७४/०७५ को शिर्षकगत व्यय बितरण

७४/७५ 05/24/2018 - 11:02 PDF icon बजेट २०७४।०७५ व्यय बिबरण.pdf

आ . ब . २०७४/०७५ को शिर्षक तथा कार्यक्रमगत व्यय वितरण

७४/७५ 05/24/2018 - 10:53 PDF icon बजेट २०७४।०७५ व्यय बिबरण २.pdf

बराहताल गाउँपालिकाको आ . ब . २०७४ /२०७५ मा गाउँसभा बाट स्वीकृत बजेट

७४/७५ 04/05/2018 - 15:25