FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आ.व. २०७६।०७७ को गाउँपालिका महिला विकस शाखा तर्फको वजेट तथा कार्यक्रम

७६/७७ 07/24/2019 - 13:03 PDF icon महिला वालवालिका शाखा.pdf

आ.व. २०७६।०७७ को गाउँपालिका पशु पन्छी विकास शाखा तर्फको वजेट तथा कार्यक्रम

७६/७७ 07/24/2019 - 13:01 PDF icon पशुपक्षी शाखा.pdf

आ.व. २०७६।०७७ को गाउँपालिका कृषि शाखा तर्फको वजेट तथा कार्यक्रम

७६/७७ 07/24/2019 - 13:00 PDF icon कृषि कार्यक्रम.pdf

आ.व. २०७६।०७७ को गाउँपालिका शिक्षा तर्फको वजेट तथा कार्यक्रम

७६/७७ 07/24/2019 - 12:59 PDF icon शिक्षा शाखा कार्यक्रम.pdf

आ.व. २०७६।०७७ को गाउँपालिका स्वास्थ्य तर्फको वजेट तथा कार्यक्रम

७६/७७ 07/24/2019 - 12:58 PDF icon स्वास्थ्य कार्यक्रम.pdf

आ.व. २०७६।०७७ को गाउँपालिका स्तरिय वजेट तथा कार्यक्रम

७६/७७ 07/24/2019 - 12:56 PDF icon पालिका तर्फको कार्यक्रम.pdf

बराहताल गाउँपालिका को आ . ब . २०७५/०७६ को ससर्त कार्यक्रम

७५/७६ 08/07/2018 - 22:07 PDF icon आ . ब . २०७५०७६ को ससर्त कार्यक्रम.pdf

आ . बा २०७५ /०७६ को दोस्रो गाउसभा बाट स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रम

७५/७६ 08/07/2018 - 17:50 PDF icon बजेट - २०७५-०७६ ।। ।.pdf

आ . ब . २०७४/०७५ को राजस्व तथा अनुदान प्राप्तिको अनुमान

७४/७५ 05/24/2018 - 11:12 PDF icon बजेट २०७४।०७५ राजस्व तथा अनुदान प्राप्तिको अनुमान.pdf

आ . ब . २०७४/०७५ को व्यय अनुमान

७४/७५ 05/24/2018 - 11:06 PDF icon बजेट २०७४।०७५ व्यय अनुमान.pdf

Pages