नमुना फारमहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सम्वन्ध विच्छेद सुमना फराम ७५/७६ 10/26/2018 - 17:28 PDF icon सम्वन्ध विच्छेद सुचना फराम.pdf
सम्वन्ध विच्छेद दर्ता प्रमाण पत्र काे नमुना ७५/७६ 10/26/2018 - 17:26 PDF icon सम्वन्ध विच्छेद दर्ता प्रमाणा पत्र.pdf
विवहा काे सुचना फराम ७५/७६ 10/26/2018 - 17:22 PDF icon विवहाको सुचना फराम.pdf
विवहा दर्ता प्रमाण पत्रकाे ढाँचा ७५/७६ 10/26/2018 - 17:11 PDF icon विवहा दर्ता प्रमाण पत्र.pdf
बसार्इ सरार्इ काे लागत फराम ७५/७६ 10/26/2018 - 17:07 PDF icon बसार्इ सरार्इको लागत फराम.pdf
बसार्इ सरार्इ प्रमाण पत्रकाे नमुना फराम ७५/७६ 10/26/2018 - 17:05 PDF icon वसार्इसरार्इ प्रमाण पत्र.pdf
मृत्यू काे सुचना फरामकाे नमुना ७५/७६ 10/26/2018 - 17:01 PDF icon मृत्यु को सुचना पःराम.pdf
मृत्यू दर्ता प्रमाण पत्र काे नमुना ७५/७६ 10/26/2018 - 16:59 PDF icon मृत्यू दर्ता प्रमाणा पत्र.pdf
जन्म दर्ता सुचना फराम काे नमुना ७५/७६ 10/26/2018 - 16:56 PDF icon जन्मको सुचना फराम.pdf
जन्म दर्ता प्रमाण पत्र काे नमुना ७५/७६ 10/26/2018 - 16:54 PDF icon जन्म दर्ता प्रमाण पत्र.pdf

Pages