FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धि कार्यविधि ,२०७५ ७५/७६ 08/19/2018 - 11:41 PDF icon स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धि कार्यविधि ,२०७५.pdf
बराहताल गाउँपालिकाको प्रशासकीय कार्य बिधि (नियमित गर्ने ) ऐन ,२०७५ ७५/७६ 08/19/2018 - 11:31 PDF icon बराहताल गाउँपालिकाको प्रशासकीय कार्य बिधि (नियमित गर्ने ) ऐन ,२०७५.pdf
बराहताल गाउँपालिकाको निर्णय वा आदेश र अधिकार पत्रको प्रमाणिकरण कार्यबिधि नियमावली ,२०७५ ७५/७६ 08/19/2018 - 11:26
बराहताल गाउपालिकाको आर्थिक कार्य बिधि नियमित तथा ब्यबस्थित गर्न बनेको कानुन २०७५ ७५/७६ 08/19/2018 - 11:18 PDF icon बराहताल गाउ पालिका को आर्थिक कार्य बिधि नियमित तथा ब्यबस्थित गर्न बनेको कानुन २०७५.pdf
सार्बजनिक खरिद नियवाली २०६४ ७३/७४ 04/12/2018 - 18:12 PDF icon Kharid Niyamawoli.pdf

Pages